Arhive

Ustavna žalba, koja je predmet ovog članka, izjavljena je, decembra mjeseca 2012 godine, od strane advokatske kancelarije “Mićković”, a u ime NIP Pljevaljske novine iz Pljevalja, protiv presuda redovnih sudova kojima je pravosnažno odbijen tužbeni zahtjev ovog lokalnog glasila kao tužioca, za naknadu štete, protiv Države Crne Gore kao tuženog. Podnosilac žalbe je istu izjavio smatrajući da su sudovi u […]

Zakon o slobodnom pristupu informacijama usvojen je na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. 07. 2012. godine, a objavljen je u Službenom listu Crne Gore br. 44/12, od 09. 08. 2012. godine. Danom početka primjene ovog zakona prestao je da važi Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list RCG”, broj 68/05). Donošenje novog zakona opravdavalo se potrebom […]