Skupština Crne Gore, na sjednici od 19. juna 2012 godine, usvojila je novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Zakon je stupio na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore br. 33/12 od 28. 06. 2012 godine, a, počeće se primjenjivati nakon 6 mjeseci od dana stupanja na snagu.

Zakon koji, dakle , počinje da se primijenjuje tek od januara mjeseca 2013 godine predvidja niz novina, a pažnju vozača privući će prvenstveno one koje se tiču propisanih prekršajnih kazni za prekoračenje brzine.

Preuzeto sa – www.vijesti.me

Do 2.000 eura za prekoračenje brzine u naselju

Kazne za prestupnike u saobraćaju prema novom Zakonu od početka 2013. biće drastično uvećanePrema novom Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji će početi da se primjenjuje 2013. godine, kazne za prekršaje u saobraćaju biće drastično povećane u odnosu na dosadašnje. Jedna od bitnih promjena u zakonu odnosi se na prekoračenje brzine.

(Foto: Luka Zeković)

Po sadašnjem zakonu, vozači koji krećući se u naselju prekorače brzinu za više od 30 kilometara na čas (km/h) od dozvoljene, biće kažnjeni od 50 do 150 eura. Ista kazna čeka i one koji van naselja budu vozili brzinom za 50 i više kilometara većom od dozvoljene. Po novom zakonu kazne za prekoračenje brzine biće drastično veće, tako da će vozači morati da izdvoje i do 2.000 eura, zavisno od toga koliko su brzo vozili automobil.

Rukovodilac Ekspoziture saobraćajne policije u Podgorici Ilija Janjušević kazao je “Vijestima” da očekuje da će se sa novim zakonom poboljšati bezbjednost u saobraćaju i da je to bila intencija i cilj izmjena starog.

“Po aktuelnom zakonu ne postoje gornje granice prekoračenja brzine. Za takve saobraćajne prekršaje vozači se do kraja godine kažnjavaju od 50 do 150 eura. Novi zakon predviđa da vozač, koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za 30 do 50 km/h veća od dozvoljene brzine, biće kažnjen novčanom kaznom od 100 do 450 eura. Ista kazna važi i za vozača koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je za 50 do 70 km/h veća od dozvoljene brzine.

Zatim, ukoliko se vozač kreće u naselju brzinom koja je za 50 do 70 km/h veća od dozvoljene, odnosno van naselja brzinom od 70 do 90 km/h većom od dozvoljene, biće kažnjen od 150 do 1.000 eura. Vozači koji krećući se u naselju prekorače brzinu za više od 70 km/h od dozvoljene, biće kažnjeni od 300 do 2.000 eura. Ista kazna čeka i one koji van naselja budu vozili brzinom za 90 km/h većom od dozvoljene”, rekao je Janjušević

Pored drastičnog uvećanja kazni, novina u zakonu je da je za najteže prekršaje u oblasti saobraćaja predviđena i kazna do 60 dana zatvora, što prema propisima koji se trenutno primjenjuju nije slučaj.

“Prema novom Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, određeno je da vozač, koji upravlja motornim vozilom, može imati najviše 0,3 promila alkohola u organizmu. Vozač koji upravlja vozilom sa 0,3 do 0,5 promila biće kažnjen novčanom kaznom od 70 do 200 eura. Vozačka dozvola se oduzima kada vozač ima više od 0,5 promila. Novčanom kaznom od 300 do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se vozač koji je pod dejstvom opojnih droga, drugih psihoaktivnih supstanci ili je pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 0,5 promila i većoj a koji upravlja vozilom na putu”,- naveo je Janjušević.

Kazna od 300 do 2.000 eura po novom zakonu važi, između ostalog, i za vozače koji se vozilom na putu u naselju kreću brzinom koja je za 70 km/h veća od dozvoljene brzine, odnosno vozače koji se vozilom na putu van naselja kreću brzinom koja je za 90 km/h veća od dozvoljene brzine On je dodao da se kaznom od 300 do 2.000 eura ili kaznom zatvora tretira još niz najtežih saobraćajnih prekršaja.

“Kazna od 300 do 2.000 eura po novom zakonu važi, između ostalog, i za vozače koji se vozilom na putu u naselju kreću brzinom koja je za 70 km/h veća od dozvoljene brzine, odnosno vozače koji se vozilom na putu van naselja kreću brzinom koja je za 90 km/h veća od dozvoljene brzine, takođe i vozače koji u saobraćaju na putu upravljaju vozilom za vrijeme dok im je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje ili su isključeni iz saobraćaja…”, kazao je, između ostalog, Janjušević.

Po važećem zakonu rješenje o oduzimanju vozačke dozvole do 60 dana donosili su ovlašćeni policijski službenici, rekao je on, dok će po novom zakonu na predlog ovlašćenih policijskih službenika to činiti sudije za prekršaje.
“Po novom zakonu sudija za prekršaje će donositi rješenje o oduzimanju vozačke dozvole na predlog policije. Dakle, policajac oduzima vozačku dozvolu vozaču u prekršaju na deset dana. U periodu od sedam dana policija je dužna da podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, sa predlogom za produženje ove mjere Područnom organu za prekršaje. Sudija za prekršaje dužan je da u roku od tri dana odluči o produženju privremenog oduzimanja vozačke dozvole. Ukoliko u tom periodu sudija ne donese odluku, vozačka dozvola se vraća vlasniku”, istakao je Janjušević. On je dodao da sudija nije dužan da pozove na razgovor vozača kojem je oduzeta vozačka.

“Sudija može da donese odluku bez poziva stranke, koja ima pravo da podnese prigovor zbog oduzete vozačke dozvole”, naveo je Janjušević.

Vlasniku vozila zakon na plećima

Novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa da ukoliko policija ne može da utvrdi identitet vozača koji je napravio prestup u saobraćaju, u tom slučaju će biti odgovoran vlasnik ili korisnik vozila.

“Recimo, u slučaju da vozač prekorači brzinu i ne stane na naredbu policajca, tako da on ne uspije utvrditi identitet prestupnika, u tom slučaju biće odgovoran vlasnik vozila, zbog toga što je omogućio da se njegovim vozilom počini prekršaj. Dešavalo se ranije da nakon što dođemo kod vlasnika čijim je vozilom počinjen prekršaj, on kaže da ne zna ko je vozio, kao i da nije siguran ko mu je dirao automobil.

Po važećim propisima vlasnik nije odgovarao pred zakonom. Sa novim zakonom taj problem je riješen, tako da će vlasnik odgovarati za počinjeni prekršaj”, kazao je Janjušević.


  • ...možda će Vas interesovati?

  •