Članci

Ustavna žalba, koja je predmet ovog članka, izjavljena je, decembra mjeseca 2012 godine, od strane advokatske kancelarije “Mićković”, a u ime NIP Pljevaljske novine iz Pljevalja, protiv presuda redovnih sudova kojima je pravosnažno odbijen tužbeni zahtjev ovog lokalnog glasila kao tužioca, za naknadu štete, protiv Države Crne Gore kao tuženog. Podnosilac žalbe je istu izjavio smatrajući da su sudovi u […]

Zakon o slobodnom pristupu informacijama usvojen je na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. 07. 2012. godine, a objavljen je u Službenom listu Crne Gore br. 44/12, od 09. 08. 2012. godine. Danom početka primjene ovog zakona prestao je da važi Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list RCG”, broj 68/05). Donošenje novog zakona opravdavalo se potrebom […]

Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku donijet je decembra mjeseca 2007 godine. Ovim zakonom se propisuje da se zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, ostvaruje se u sudskom postupku, na način i pod uslovima propisanim zakonom. To je pravo stranke da u sudskom gradjanskom postupku, […]

Skupština Crne Gore, na sjednici od 19. juna 2012 godine, usvojila je novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Zakon je stupio na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore br. 33/12 od 28. 06. 2012 godine, a, počeće se primjenjivati nakon 6 mjeseci od dana stupanja na snagu. Zakon koji, dakle , počinje da se primijenjuje tek od […]

Ustavna žalba je sredstvo pravne zaštite kako onih ljudskih prava garantovanih Ustavom Crne Gore tako i onih koja su garantovana i proističu iz propisa Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pravo na podnošenje ustavne žalbe pripada subjektu koji smatra dam mu je nekim od pojedinačnih akata javne vlasti povrijedjeno neko ustavom zajemčeno pravo. Ustavni sud, u postupku […]