O Nama

 

Advokatska kancelarija Mićković osnovana je 1991. godine u Pljevljima. Danas u saradnji sa timom iskusnih i stručnih advokata, pravnika i drugih spoljnih saradnika pružamo usluge pravnim i fizičkim licima u gotovo svim oblastima prava. Naši iskusni profesionalci stručno obavljaju svoj posao više od dvadeset i pet godina u Crnoj Gori i regionu, sa osnovnim ciljem da izgrade snažne veze sa klijentima, zasnovane na međusobnom poštovanju i povjerenju.

Svakodnevno nastojimo da proširimo spektar usluga koje pružamo, te smo pouzdan partner našim klijentima u bilo kojoj životnoj situaciji koja zahtjeva dobru pravnu podršku.

Josif Mićković
advokat
Milun Drobnjak
advokat-saradnik
Nikola Terzić
advokat-saradnik
Tijana Živković
advokat-saradnik
Josif Mickovic Biografija

Oblasti rada:

● Gradjansko pravo

● Radno pravo

● Upravno pravo

● Krivično pravo

● Nepokretnosti

Obrazovanje:

● Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

● Pravosudni ispit

Članstva:

● Advokatska komora Crne Gore

Josif je osnivač advokatske kancelarije Mićković. Nakon završetka rada u Opštinskom Javnom Pravobranilaštvu upisao se u imenik advokata Advokatske komore Crne Gore i od tada do danas neprekidno obavlja advokatsku djelatnost. Tokom dvadesetpetogodišnjeg rada u advokaturi stekao je veliko iskustvo, naročito u oblasti parničnog, krivičnog i upravnog postupka.

Oblasti rada:

● Gradjansko pravo

● Radno pravo

● Upravno pravo

● Krivično pravo

Obrazovanje:

● Pravni fakultet Podgorica – Univerzitet Crne Gore

● Pravosudni ispit

Članstva:

● Advokatska komora Crne Gore

Oblasti rada:

● Privredno pravo,

● Stečajno pravo

● Imovinsko pravo

Obrazovanje:

● Pravni fakultet Podgorica – Univerzitet Crne Gore

● Pravosudni ispit

Članstva:

● Advokatska komora Crne Gore

Advokat Tijana Živković

Oblasti rada:

● Sporovi

● Radno pravo

● Privredno pravo

Obrazovanje:

● Pravni fakultet Podgorica – Univerzitet Crne Gore

● Pravosudni ispit

Članstva:

● Advokatska komora Crne Gore